Search This Blog

Saturday, December 10, 2011

Changing NIC Order On Server Core

 

For those of you who are deploying Hyper-V on Server Core, there is one very important thing to configure before setup Hyper-V Cluster. This step is changing NIC order. In Full installation, it is easy to change the NIC order since the GUI is present.

However in Server Core, since there is no GUI, you need to change the NIC order in registry.

Before we modify the registry, use nvspbind utilities to capture the MAC address for each NIC.

nvspbind.exe > C:\nicmac.txt

The end result will transfer to a text file. Use it as a reference to identify the MAC address.

image

Once you’ve complete this step, proceed to modify on registry

Go to

 1. HKLM\System\CurrentControlSet\services\TCPIP\Linkage
  1. Bind: Contains NIC GUIDs
  2. Export: Contains NIC GUIDs
  3. Route: Contains NIC GUIDs

Sample result on my server:-

Bind

\Device\{F95F9F29-2440-45AF-ADD9-60EA6479FDFD}
\Device\{29D39985-50FC-4B3E-A39D-8C79CDDF9205}
\Device\{1D683A18-B32A-4436-8C61-728F2E57ACD0}
\Device\{D42AB6E5-3C77-430C-95F8-7226B353B6EF}
\Device\{2E04C18D-622C-4217-A1E9-F2B81EFE657A}
\Device\{6BE58993-C250-4BCF-A96F-A43C0A5EBDE7}
\Device\{C10CDD27-6802-43E1-8AC9-3F45FC93FE71}
\Device\{35F54C5A-36D1-46B4-A493-BAAE914D10B9}
\Device\{79BE86E5-1A1E-4136-9A5C-54705045289D}
\Device\{1F01EA62-2D73-4AE0-833A-058781F95140}
\Device\{96790720-8BE9-4465-8309-74EF2142632B}
\Device\{E80BD870-B6C0-415A-BEBB-108FA83B3019}

 

Export

\Device\Tcpip_{F95F9F29-2440-45AF-ADD9-60EA6479FDFD}
\Device\Tcpip_{29D39985-50FC-4B3E-A39D-8C79CDDF9205}
\Device\Tcpip_{1D683A18-B32A-4436-8C61-728F2E57ACD0}
\Device\Tcpip_{D42AB6E5-3C77-430C-95F8-7226B353B6EF}
\Device\Tcpip_{2E04C18D-622C-4217-A1E9-F2B81EFE657A}
\Device\Tcpip_{6BE58993-C250-4BCF-A96F-A43C0A5EBDE7}
\Device\Tcpip_{C10CDD27-6802-43E1-8AC9-3F45FC93FE71}
\Device\Tcpip_{35F54C5A-36D1-46B4-A493-BAAE914D10B9}
\Device\Tcpip_{79BE86E5-1A1E-4136-9A5C-54705045289D}
\Device\Tcpip_{1F01EA62-2D73-4AE0-833A-058781F95140}
\Device\Tcpip_{96790720-8BE9-4465-8309-74EF2142632B}
\Device\Tcpip_{E80BD870-B6C0-415A-BEBB-108FA83B3019}

Route

"{F95F9F29-2440-45AF-ADD9-60EA6479FDFD}"
"{29D39985-50FC-4B3E-A39D-8C79CDDF9205}"
"{1D683A18-B32A-4436-8C61-728F2E57ACD0}"
"{D42AB6E5-3C77-430C-95F8-7226B353B6EF}"
"{2E04C18D-622C-4217-A1E9-F2B81EFE657A}"
"{6BE58993-C250-4BCF-A96F-A43C0A5EBDE7}"
"{C10CDD27-6802-43E1-8AC9-3F45FC93FE71}"
"{35F54C5A-36D1-46B4-A493-BAAE914D10B9}"
"{79BE86E5-1A1E-4136-9A5C-54705045289D}"
"{1F01EA62-2D73-4AE0-833A-058781F95140}"
"{96790720-8BE9-4465-8309-74EF2142632B}"
"{E80BD870-B6C0-415A-BEBB-108FA83B3019}"

Modify the NIC GUID order according to

1. Management

2, Cluster Heartbeat / CSV

3. Live Migration

4. iSCSI

5. MS Virtual Network Adapter

6. Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter

and so on…

Once complete, reboot the server for the NIC order to take place.

7 comments:

 1. Hi Lai

  I've two questions for you:

  1) Why is it important to change the order? What error do you face that you need to change it?

  2) if it's that important, why does Microsoft not release a supported way to configure the order? ;)

  Cheers
  Michel

  ReplyDelete
 2. Hi Michel,

  1. Sometimes when configure Cluster, the NIC is not in order and we do need Management to be on top. To ensure proper network traffic, this is how i configure NIC order. Error that i faced is Cannot assign cluster IP. The system detected that to setup cluster, i can only use DHCP. Then i found out the management NIC is not on top and is using other NIC which get an IP address from DHCP.
  2. There is no specific Microsoft Support document and proper NIC order but most guide on the web mentioned Management NIC should be on top priority. This blog post will assist people on how to configure NIC order from Server Core if require.
  For other document that may interest you pls refer to
  http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2010/04/15/windows-server-2008-failover-clusters-networking-part-4.aspx
  Thank you for your comment. Cheer

  ReplyDelete
 3. Hello All,

  Based on some passionate feedback (see the comments here http://blogs.technet.com/b/jhoward/archive/2010/01/25/announcing-nvspbind.aspx) NVSPBIND allows to change the order with swithces +, ++, - , --without actually have to do this manually in the registry as you can read here: http://archive.msdn.microsoft.com/nvspbind

  Best regards,

  Didier Van Hoye (http://workinghardinit.wordpress.com/2010/01/29/microsoft-really-listens-enhances-nvspbind/)

  ReplyDelete
 4. Hi Didier,

  Yup. I saw that and tried it. It is based on protocol that you want to change the NIC order. Well, you can use that as well. I find using nvspbind and registry is really fast and easy to do it.

  Anyway, both work as well.
  Thanks for sharing.
  Cheer-Lai

  ReplyDelete
 5. Here are some additional links for you:

  Chris's Blog on TechNet on Troubleshooting:
  http://blogs.technet.com/b/chrad/archive/2009/09/06/real-world-example-of-troubleshooting-r2-live-migration-using-csv-s.aspx

  Our post on changing the NIC order in Core:
  http://blog.mpecsinc.ca/2010/03/nic-binding-order-on-server-core-or.html

  A conversation on the Hyper-V Forums that has a bunch of resources on both setup and binding order later in the topic:

  http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/winserverhyperv/thread/bbf34adb-0308-4d85-9953-3f452c88d128/

  Philip Elder SBS MVP

  ReplyDelete
 6. on behalf of the visitor,

  Thank you for sharing.

  "Sharing is caring" :)

  ReplyDelete

 7. Lúc này, năm con Rồng năm đầu địa ngục và năm siêu khô lâu đã xuất hiện
  ở phía sau Sử Khả Nỗ Bỉ .

  Nhìn nhìn đám thủ hạ của mình phía sau, Sử Khả Nỗ Bỉ cười lạnh nói:

  - Đoạn Vân, việc này không thể trách ta. Sự tồn tại của ngươi đã đánh vỡ
  sự cân bằng giữa các giới. Do đó, để lập lại trật tự giữa các giới,
  ngươi tuyệt đối không thể sống được! Ngoài ra, ta muốn lấy được An Đức
  Lỵ Á. Ngươi không xứng đáng để được chung cực chúc phúc của Sinh Mạng Nữ
  Thần. Ta còn muốn cướp tất cả đàn bà của ngươi. Ngươi đã thừa nhận ta là
  một người rất đẹp trai, vậy đàn bà của ngươi cứ giao hết cho ta, xem ra
  cũng là vinh hạnh cho đám đàn bà này rồi. Ta là Tử Thần, ta muốn ai chết
  là người đó chết! Còn hôm nay, ta muốn ngươi chết, ta muốn Trung Hoa
  biến mất khỏi thế giới này! Ngoài ra, thế lực Trung Hoa của ngươi ở địa
  ngục, sớm đã bị ta dùng vũ lực đánh tan rã rồi. Ta rất ghét Trung Hoa,
  ta thề ta sẽ giết sạch tất cả tộc nhân Trung Hoa! dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ
  eco green city
  học kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán thực hành

  học kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  eco green city nguyễn xiển
  goldmark city
  công ty làm dịch vụ kế toán

  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em
  chung cư newskyline


  - Lão Đại, có phải là đầu tên gia hỏa này bị trâu đá rồi không? Bây giờ
  tất cả sinh linh trên đại lục đều là dân chúng Trung Hoa, hắn muốn giết
  sạch tất cả sinh linh à ?

  Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân .

  - Hừ, ta là Tử Thần, ta có rất nhiều dân chúng. Trên đại lục có trăm ức

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.