Search This Blog

Sunday, December 27, 2009

Unable to designate host as a Hyper V host in SCE 2010. Error ID 10443

On my previous article, i have mentioned on how to adding a host for Hyper V. It is quite an easy process in System Center Essential 2010. But when you try to add a cluster host, you will receive an error message

" Unable to designate host as Hyper host. Error Id : 10443."

Full error message as displayed below:-You need to write several powershell command in order to solve this issue as suggested in the error message. Well, it is not as easy as writing a single line of code. I have tested using Add-VmHostCluster command alone but it is not working. Let look into more detail on how to do it.

1. Open a notepad and start writing below code


Save it with an extension .ps1

2. Use Powershell, execute command "set-executionpolicy remotesigned" to enable for execution of script.
If you did not enable execution of script, you will receive an error as shown in below figure (red error message".


Type 'Y' for the Execution policy change.

3.  Run .\addhostcluster.ps1 (my powershell script name). The first command that the system will ask is the credential. Enter a valid credential.


4. Below is some screen shot activities performed by the script.
The second command will connect to SCE host5. The third command will  add the cluster host into SCE.6. A Clusted host is added into SCE. You can use the SCE console to verify.Once all host is added into SCE, you can start to manage the Virtual Machine.
Stay Tune for more excitement on Virtualization management via SCE 2010.

1 comment:

 1. nhưng cũng vẫn tung bay.

  Từng tia tử khí từ trong cơ thể tán phát ra xung quanh, phía sau cô ta cũng có một hư ảnh. Hư ảnh này hoàn toàn không phải là lão nhân kia mà là một nam tử anh tuấn uy vũ. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nam tử này tướng mạo rất giống với lão đầu, hiển nhiên là dáng vóc thời niên thiếu của lão đầu.
  mu private cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
  Lúc này thân thể ông ta được bao phủ bởi một màn sương đen. Bản tôn của ông ta thì đang ngồi nhắm mắt khoanh chân trên cái quan tài lớn đằng sau.

  Tuy nói thân thể người nam tử bị sương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể thấy một loại đồ án quỷ dị ở trên đó. Đồ án này miêu tả một con quái vật có sừng trên đầu, trông vô cùng dữ tợn.

  Sất Hổ gào lên một tiếng thân mình bỗng nhiên chuyển động, cơ thể to lớn nhưng không kém phần linh hoạt, nhanh như chớp, thế công điên cuồng. Hai tay hắn nắm lại một đạo lốc xoáy cực lớn xuất hiện từ hư ảnh ở phía sau hắn, hấp lực khủng khiếp lập tức được triển khai.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.