Search This Blog

Tuesday, September 29, 2009

Installing SCVMM 2008 R2 RTM

Basically the step is almost the same for SCVMM 2008 and RC version.

First, please refer to the hardware specification for SCVMM:-
http://www.microsoft.com/systemcenter/virtualmachinemanager/en/us/system-requirements-r2.aspx
Recommended:-
a) Dual Core with 64x
b) 4GB RAM
c) 50 GB HDD or higher
d) Windows server 2008 64x

Once you have choose your hardware, let start by looking into SCVMM 2008 R2 installation.

1. I'm assume you've run the VMMCA tool. Make sure, you have install Powershell and IIS component.

2. Run setup from the CD and select VMM Server.3. Accept the license agreement.4. Select No. I am not willing to participate on customer experience improvement program.5. Enter your name and company name
6. Enter the correct installation path7. On the SQL Server setting, i'm selecting "Install SQL Server 2005 Express Edition SP3".The Database size is limited to 4GB. It should be sufficient to handle 150 hosts.To manage more then 150 hosts, it is recommended to get SQL Server and add another library server and do not use the default library share on the server.8. Leave the default library share. However, you can change the path to another drive.9.On the specify the port. Leave the default port value but take note on the port number

a) 8100 -for communication with VMM Administrator Console.
b) 80 -for communication to agents and library server
c) 443 -for file transfer to agent on hosts and library server.

10. On the VMM service account, specify a domain account. If you decide to use local account, you need to create SPN using setspn command during PRO and SCOM integration. (Trust me, you will not want to go through the hassle installation step later)

Besides than using VMM service account, you need to add this account into  VMM server local administrator group. if not, you will receive this error message:-


11.Review the summary and click next to start the installation..


12.Wait until the installation is complete.


13. Once the installation is complete, you can start to install VMM Administrator console and VMM Self Service.

The installation is quite straight forward but here is some tips that you may want to take note
a) VMM Administrator console if install at remote computer, it must joined to domain.Do not install VMM Administrator Console at VMM server first if you plan to integrate with SCOM.There are several step that you need to follow when performing integration with SCOM.
b) VMM Self Service, change the default port number 80 to another port which does not conflict with existing IIS.

So good luck on your SCVMM installation

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật miễn phí
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  thành lập công ty
  những việc lúc trước như thể chỉ là một giấc mộng. Lúc tỉnh lại cũng là lúc hắn biết được chính mình đã giết rất nhiều tiên nhân. Trong số những số những người bị hắn giết, có bạn bè, có đệ tử, cũng có cả con cháu hậu bối của hắn. Quan trọng nhất trong những người hắn giết còn có một người đã làm bạn của hắn trên con đường tu đạo suốt mấy vạn năm.

  Cảnh tượng này khiến cho người này bi phẫn muốn chết, tự tay giết chết thân nhân, bạn bè, tạo thành sát nghiệp vô biên. Lúc này ma niệm của hắn lại sống lại, ngay khi sắp sửa mất đi thần trí, hắn giãy giụa giương kiếm tự sát, nguyên thần và thân thể sụp đổ. Cũng để phòng ngừa Cực Cảnh làm cho hắn sống lại, hắn đã lấy pháp bảo lốc xoáy phong ấn của mình đem toàn bộ nguyên thần và thân thể phong ấn thành chín phần.

  Tiên Đế Bạch Phàm đau buồn, trên chín phong ấn này bố trí ra trận pháp trị thương! Hy vọng có một ngày người này có thể hoàn toàn tỉnh lại.

  Tiên Đế Bạch Phàm làm như vậy bởi vì Thanh Thủy này là đệ tử duy nhất của hắn, trong Lôi Tiên Giới lại là người duy nhất có hy vọng trở thành Tiên Đế!

  Viêm Lôi Tử nói xong, vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong lấy ra một tiên ngọc. Tiên ngọc này rất cũ kỹ, hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu.

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.