Search This Blog

Friday, June 19, 2009

Microsoft Windows High Availability-Clustering

Hi,

Currently i'm busy preparing a proposal about Windows Clustering for Windows Server 2003. Since then, i just revised my technical skill by preparing a VM for clustering by using Virtual Server 2005. I don't think i can create a simulation by using Hyper V as in order to do clustering, i need to share SCSI device.
So far i have tested on Virtual Server and it is working quite fine.

Some basis concept:-
Clustering is a high availability technology in which one or more servers (called
nodes) connect to shared resources to appear to clients as if they are a single server called a virtual server. If one node fails or is taken offline as part of a planned or unplanned event, the service resources will be provided by another node in the cluster without users knowing. It is important to realize that clients connected to the virtual server running on the first node will be disconnected and when they reconnect to the virtual server again, the services they access will be provided by the failover node.

Here is some guidelines that you need to take note before do clustering:-

You need to fulfill the following requirement:-
a) 2 identical hardware
b) Min 2 NIC adapter. 1 NIC use for heartbeat and another for public access.
c) Must use Windows Server 2003 Enterprise Edition

By using Cluster Administrator, you can create,remove node, add node and administrating cluster.
I have created Active/Passive cluster whereby one node is provide services to user/application while another one node is on standby mode. It would only online when one of node is offline.

For my testing ennvironment, i have created File Share Cluster.
User just need to map/type one URL \\FSShare (example) and can continuouly access to resources without any problem.

Now i got a HA for File share server....

2 comments: 1. Vương Lâm nhíu mày, dựa vào cảm giác mơ hồ trong nội tâm, tìm kiếm manh mối bên trong rồi dần dần cải thiện, quá trình này cực kỳ tiêu hao tinh lực. Không quá lâu sau, hắn liền có cảm giác mỏi mệt.
  dong tam
  game mu
  cho thuê phòng trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhạc sàn cực mạnh
  1900 6516 tổng đài tư vấn luật miễn phí
  văn phòng luật
  số điện thoại tư vấn luật
  thành lập công ty

  Nghỉ ngơi một chút, Vương Lâm lại bắt đầu lần tiếp theo.

  Thời gian lại trôi qua, hai năm xuân qua thu đến, trong hai năm này chủ yếu tâm thần của Vương Lâm đều dành để cân nhắc không ngừng cải thiện thần thông, nhưng cuối cùng cũng không thể hài lòng.

  Vương Lâm hiểu được rằng chính tâm của hắn đã nóng nảy.

  Nhưng Vương Lâm không hề bỏ cuộc, mà tận dụng hết năng lực của mình từ từ cải thiện. Hành động của hắn lúc này nếu tu sĩ Tĩnh Niết hoặc Toái Niết bước thứ hai nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động! Bởi vì việc cải thiện này gần như tương đương với việc từ thần thông suy luận ra tiên thuật căn nguyên trên đó. Việc này, đừng nói là hắn, cho dù là đám

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.